Profiel

Innovatie | regionale ontwikkeling | Europa
Breed gevatte onderwerpen, waarbinnen men slechts door focussen een profiel op kan stellen. 

 

Innovatie is voor ons geen trefwoord. Wij zijn erop gericht innovatieprocessen op gang te helpen en resultaatgericht te begeleiden. Los van de bedrijfstak of van het wezen van de instelling concentreren wij ons erop innovatiepotentiaal te zien, te beoordelen en de randvoorwaarden te creëren om dit potentieel te kunnen benutten. Dat houdt alles fasen van het innovatieproces, in het bijzonder het vinden van openbare financieringshulpen en de daarmee verbonden taken. 

Regionale ontwikkeling is nauw verbonden met innovatie. Voor ons betekent dit waarneming van ontwikkelingstrends en vroegtijdig erop afgestemde strategieën en concepten ontwikkelen. Daarbij moet steeds rekening worden gehouden met acceptatie en haalbaarheid. Wij nemen graag de verantwoordelijkheid voor de omzetting op ons in vorm van project- en regionaalmanagement als ook de evaluatie. 

Europa staat voor ons voor een regelmatige wisseling van perspectief, voor toekomstgericht denken van buiten de eigen horizon. De rijke voorraad aan impulsen, ideeën en financiële ondersteuning, die Europa biedt, houden wij dagelijks in de gaten en ontsluiten het voor onze klanten. Met de mensen in Europa, potentiële projectpartners, zijn wij via verschillende netwerken en samenwerkingsverbanden gedeeltelijk al vele jaren in vertrouwen verbonden en hebben daardoor veel profijt van verschillende culturen en plannen van aanpak.